Psyk.service [1]:
1o regler for menneskelig kommunikation
psyk.service [2]:
Kempler om en sund familie...
Psyk.service [3]:
8 definitioner af intelligens
Psyk.service [4]:
Konflikt og konfliktløsning
Psyk.service [5]:
En astronauts vision af planeten jorden
Psyk.service [6]:
Lidt om drømmetydning.
Psyk.service [7]:
Mere om konfliktløsning.
 


Peter Værums psykologilærerservice [7]

Josefine Ottesen & Lars Mogensen:

KONFLIKTHÅNDTERING
- Håndbog for hverdagens krigere
Aschehoug 2007

side 20-21:

"... Hvis man træder et skridt tilbage og i stedet for en kamp på liv og død med skarptslebne sværd forestiller sig en almindelig dagligdags konflikt, hvor aktørerne benytter sig af krigerens vej, vil man se flg.:
To personer har en konflikt. De er begge nærværende, og er dermed i stand til både at se og forstå, hvad mod­parten udtrykker. Ingen af dem er usikre på, hvad de selv står for, og de er parate til at forsvare deres stand­punkter. Ingen siger, at de bliver enige, men selve kam­pen vil være respektfuld.

Prøver man derimod de modsatte teser af, vil følgende scene udspille sig: Ingen er nærværende, men begge er fanget i forhåndsforventninger fra tidligere konflik­ter eller opsat på hurtigst muligt at komme væk fra si­tuationen. Alle deres udsagn vil være præget af indre billeder og historier, og det vil være umuligt for dem at høre og se, hvad den anden part gør, fordi afkodningen af ethvert udtryk vil blive farvet af erfaringer fra forti­den eller drømme om fremtiden, som de hver især be­tragter som sande. Hvad angår konfliktens tema - de værdier, der evt. er under pres - vil dette være forsvun­det fuldstændig i tågerne mellem de to kombattanters indre film, og det vil derfor være umuligt at nå frem til en løsning.
I det fleste tilfælde vil det være den, der holder ud, indtil modstanderen i den ene eller anden form siger: "Du får ret og jeg får fred", der vil gå ud af konflikten som sejrherre.

Men ingen af dem vil helhjertet kunne betragte sig selv som "vinder". Den, der har givet sig, vil føle sig tromlet ned, og den, der tilsyneladende har fået ret, vil gå derfra med en fornemmelse af at blive snydt for den "rigtige" sejr. De vil begge gå ud af konflikten med en oplevelse af at være offer.


Hvis du benytter dig af psykologilærerservice'n, bedes du sende en til mig.
(Tryk på det roterende logo ...(!))

 

 

 

 


Til hovedsiden.