Psyk.service [1]:
1o regler for menneskelig kommunikation
psyk.service [2]:
Kempler om en sund familie...
Psyk.service [3]:
8 definitioner af intelligens
Psyk.service [4]:
Konflikt og konfliktløsning
Psyk.service [5]:
En astronauts vision af planeten jorden
Psyk.service [7]:
Mere om konfliktløsning.
 


Peter Værums psykologilærerservice [5]

Om drømmetydning

INDHOLD OG FORHOLD

Hvis du vil tyde drømmenes budskab, kan du se på deres struktur:

1)
INDHOLDET bag drømmenes symboler skal naturligvis tolkes.
Drømmer man om mænd med truende våben nede i kælderen symboliserer det sikkertvrede. Og drømmer man om sin intrigante svigermoder, er det sikkert drømmens forsøg på at gøre opmærksom på drømmenrens egen skyggeside: nemlig drømmerens egen tendens til at lave intriger.

2)
Desuden skal jeg'ets FORHOLD til symbolerne (og de konflikter der gemmer sig bag dem) tolkes.
  Det kan være FLUGT.
  Drømme, hvor drømmeren selv optræder og er på flugt fra ét eller andet, afspejler at drømmeren er tilbøjelig til at flygte fra det ubevidste indhold der gemmer sig bag symbolet. Flugtdrømme er uhyre udbredte.
  Det kan også være KAMP.
  Drømme, hvor drømmeren selv optræder og har vendt sig og kæmper med ét eller andet, afspejler at drømmeren er i gang med at konfrontere det ubevidste indhold med stadig kæmper med at acceptere eller integrere dette.
  Det kan også være KONFRONTATION.
  Drømme, hvor drømmeren selv optræder og har vendt sig mod eller roligt iagttager ét eller andet, afspejler at drømmeren nu er holdt op med at kæmpe men mere roligt og sagligt kan konfrontere det ubevidste.
  En mere positiv udvikling afspejles i drømme om SAMARBEJDE.
  Drømme, hvor drømmeren selv optræder og indgår én eller anden form for udveksling med det symbol, der er det centrale i drømmen, afspejler at drømmeren er i gang med at integrere det ubevidste indhold, der ligger bag dette.
  En endnu mere positiv udvikling afspejles i drømme om KÆRTEGN.
  Drømme, hvor drømmeren selv optræder og giver gaver eller kærtegn til den fremmede, afspejler en positiv udvikling, hvor drømmeren for alvor er i gang med at integrere og udnytte værdien af det ubevidste indhold, der ligger bag symbolet.
  Den endelige integration af det ubevidste indhold afspejles ofte af drømme om FORENING. Drømme om bryllupper, omfavnelser og samlejer kommenterer kun sjældent det erotiske liv; de er symbol på forening mellem det bevidste jeg og det ubevidste indhold, som nu er integreret eller hvor det er aktuelt og nemt at integrere.Hvis du benytter dig af psykologilærerservice'n, bedes du sende enmailkontakt til PETER til mig.
(Tryk på det roterende logo ...(!))


 

 

 

 

 

Videre til Psyk.service [4] (Konflikter og konfliktløsning I & II ...)


Videre til Psyk.service [5] (En astronauts vision af planeten jorden)


Videre til psyk.service [6] (Om INDHOLD og FORHOLD i drømme...)


Videre til psyk.service [7] (Tekst om konflikt)