Psyk.service [1]:
1o regler for menneskelig kommunikation
psyk.service [2]:
Kempler om en sund familie...
Psyk.service [4]:
Konflikt og konfliktløsning
Psyk.service [5]:
En astronauts vision af planeten jorden
Psyk.service [6]:
Lidt om drømmetydning.
Psyk.service [7]:
Mere om konfliktløsning.
 


Peter Værums psykologilærerservice [3]

Hvad er intelligens ?

DEF. 1:
Alfred Binet (de første intelligens-opgaver)

- at kunne forstå og fastholde en stillet opgave
- evnen til at indrette sig efter at nå et bestemt mål og fastholde det, dvs. tilpasning
- evnen til at kunne forholde sig kritisk over for sit arbejde, dvs. selvkritik

DEF. 2:
William Sterns (1871-1938) :

Intelligens er evnen til bevidst at indstille sin tænkning på nye fordringer; det er en almen åndelig tilpasningsevne til nye opgaver og livsvilkår.

kristendommen cit. fra: Kaj Spelling:
kristendommen Intelligens og tænkning (Berlingske leksikon 1972)

DEF. 3:
L.Terman (1877-1956):

Et individ er intellegent i samme grad, som det er i stand til at tænke abstrakt.


DEF. 4:

Kaj spelling's:

En kombination af to forskeres idéer (D.Wechler (f.1898) og C.Kohs (f.189o)):

Ved intelligens forstår vi et individs totale effektive energi, som den giver sig udslag i en analyserende, kombinerende, sammenlignende, overvejende, skelnende, dømmende, kritiserende og besluttende virksomhed. (- "en global opfattelse at intelligensen").

DEF. 5:

Intelligens er evnen til at manipulere med tingene på det indre plan

kristendommen (Jørgen Beck: PSYKOLOGI GRUNDBOG
kristendommen udvikling * socialisation * bevidsthed
kristendommen
kristendommen (Gyldendal 1985)).

DEF. 6:

Evnen til abstrakt og ræsonnerende tænkning - og/eller:
evnen til at at indstille sig på nye krav og mestre nye situationer - og/eller:
evnen til at drage nytte af tidligere erfaringer og viden - og/eller:
evnen til at lære...

DEF. 7:

Intelligens er evnen til at løse de opgaver, der stilles i intelligensprøver.
kristendommen (Hvorfra ? - - èn el. anden kvindelig forsker......)


DEF. 8:

Hvis man siger, at A er intelligent, mener man egentlig, at B, C og D mener at vide, at hvis man giver Å et bestemt problem, så vil han løse dette på en bedre og mere effektiv måde end de fleste andre mennesker.

kristendommen (O.Evenshaug og D.Hallen:
kristendommen Børne- og ungdomspsykologi).Hvis du benytter dig af psykologilærerservice'n, bedes du sende enmailkontakt til mig.
(Tryk på det roterende logo ...(!))


 

 

 

 

 

Videre til Psyk.service [4] (Konflikter og konfliktløsning I & II ...)

Videre til Psyk.service [5] (En astronauts vision af planeten jorden)