Psyk.service [1]:
1o regler for menneskelig kommunikation
Psyk.service [3]:
8 definitioner af intelligens
Psyk.service [4]:
Konflikt og konfliktløsning
Psyk.service [5]:
En astronauts vision af planeten jorden
Psyk.service [6]:
Lidt om drømmetydning.
Psyk.service [7]:
Mere om konfliktløsning.
 


Peter Værums psykologilærerservice [2]

Kempler:

En sund families eksistens beror på en række nødvendige næringsstoffer:

1.
ET KLIMA HVOR MENNESKER LÆRER AT BEDE OM DET, DE HAR BRUG FOR

2.
HVOR DEN ENKELTE OPMUNTRES TIL AT FORSØGE AT SKAFFE SIG, HVAD HAN HAR BRUG FOR.

3.
HVOR DET ER TILLADT ENHVER AT UDTRYKKE SIN SORG
HELT UD, NÅR HAN IKKE KAN FÅ, HVAD HAN VIL HAVE.

4.
EN SUND FAMILIE TAGER FORM EFTER DE ENKELTE MEDLEMMERS BEHOV OG. IKKE EFTER FORUDFATTEDE MENINGER OM, HVORDAN EN FAMILIE BØR SE UD.

5.
EN SUND FAMILIE OPFORDRER TIL INDIVIDUALITET MED SAMME INTENSITET, SOM DEN OMHYGGELIGT VÆRNER SIG MOD KAOS.

6.
HER FÅR HVER ENKELT, HVAD HAN m/k HAR BRUG FOR FOR AT VOKSE.

7.
OG EN OPMÆRKSOMHE, SOM GØR DET MULIGT AT AFSLØRE OG KORRIGERE TILBØJELIGHEDER, SOM KUNNE SKABE VANSKELIGHEDER.

8.
HER FÅR DEN ENKELTE DEN INTERESSE, OMSORG OG OPMÆRKSOMHED, SOM ER NØDVENDIG FOR PERSONLIG VÆKST.

9.
HER LÆRER ALLE AT KONME TIL HINANDEN, NÅR DE HAR BRUG FOR HJÆLP.

1o.
HER HOLDER MAN TIL STADIGHED, UDEN AT VÆRE ANMASSENDE ET VENLIGT ØJE MED HINANDEN - MAN ER RESPEKTFULDT OPTAGET AF HINANDENS VELFÆRD.

[Uddrag fra bogen "GESTALTTERAPI OG OPLEVELSE" af WALTHER KEMPLER]Hvis du benytter dig af psykologilærerservice'n, bedes du sende en til mig.
(Tryk på det roterende logo ...(!))


 

 

 

 

 

Videre til psyk.service [3] (Definitioner på IQ...)


Videre til psyk.service [4] (Om konflikter...)