FORTÆLLER-SIDEN KONFLIKTLØSNING HR-relaterede KURSUSINDSLAG DRØMME RYGRUPPEN EVENTYRTOLKNING

PSYKOLOGI- LÆRERSERVICE

FOTO til P.R.


FOREDRAG
MED
PETER VÆRUM
:

GALILÆIS KIKKERT
- da verdensbilledet skiftede
SANKT PETER
STILHED OG STØJ
- Om Peter Høegs roman.


KAREN BLIXEN.
MUNTRE FORTÆLLINGER OM MUSERNE
KONFLIKTLØSNING
GO' TIL AT VÆRE GAMMEL.

DRØMMETYDNING
NÅR FAR ER PRÆST.

DET HEMMELIGE BRODERSKAB
- om at være sendt fra himlen.
IDENTITET OG FORTÆLLING
KINGO.
PETER OG THOMAS.
PAULUS SOM MYSTIKER.
FORTÆLLING OG FORTÆLLEKUNST.
DA VINCI MYSTERIET

Honorar:
Normalt 3.ooo,- kr.
for en aften.
Men penge skal ikke
"skille os ad".
 

KONTAKT:
pverum@post11.tele.dk.


TLF. 86 94 80 10.


 

 

YIN, YANG, JUNG - OG JESUS
- om nyreligiøsitet, New Age og
"den psykoterapeutisk-sprirituelle" bevægelse


På det religiøse marked er meget sket siden blomsterbørnene i -68 lancerede en ny form for tvær-religiøsitet. Ebbe Reich bragte i sin Grundtvig-bog Grundtvigs horoskop. Folk holdt op med at gå i kirke.
Mange religiøst søgende drog til Indien og vendte hjem i orange gevandter. Man præster var meget forskrækkede; men det viste sig jo, at indsigterne omkring meditation og indre stilhed og den fornyede interesse for de religiøse erfaringer også kom den kristne kirkelige tradition til gode.
Nu går flere og flere i kirke igen.

Dalai Lama siger til de unge fra vesten, der er optaget af det buddhistiske verdensbillede: En hengiven buddhist dyrker sin hjemlige kirkelige tradition; så en ordentlig buddhist
af dansk herkomst finder vi ofte som kirkegænger i Danmark.

Hvordan skal vi forstå denne brogede vej frem mod det der efter årtusindskiftet er blevet kaldt "den nu spiritualitet"..?

Svaret er afhængigt af, hvilket udgangspunkt man vælger. Man kan vælge den kritiske, polemiske tilgang - eller man kan man Grundtvig sige:
    "Den har aldrig levet,
    som klog på det er blevet,
    han ej først havde kær"

- og lytte til de mennesker, der selv har gået en del af vejen og gjort positive erfaringer - med hjertet.

Som i så mange andre forhold kan Jung's tanker om jeg'et, skyggen og Selvet være en formidlende idé.


 


****


 
*

PETER VÆRUM
Tulstrupvej 125,
Jaungyde,
8680 Ry.
TLF. 8694 8010.

*

 

 


*

 

***** Link til andre gode foredragsholdere.***
  Peter Værum,  f. 49, 
Cand.teol. og exam.art i retorik,
Præst i Folkekirken på Ydre Nørrebro i 11 år, 
lærer i kommunikation,
skribent,  fortæller.

1992-98 psykologi- og religionslærer på Rønshoved Højskole 
ved Flensborg Fjord.
Speciale: Fortælling og fortællekunst

Timelærer i psykologi på Ry Højskole.

Free-lance forfatter og foredragsholder.
Medlem af Ry fortællekreds.


Forfatter til bøgerne:
"Frøer og farisæere" - eventyr og evangelium i lyset af Jung. (Klitrose 1992).
"Ved Himmerigets port" - anekdoter og evangelium, om hvordan man kommer ind i Guds Rige. (Klitrose 1998).
Fantasirejser
- symbolets forvandlende kraft (Klitrose 2oo4).