FORTÆLLER-SIDEN KONFLIKTLØSNING HR-relaterede KURSUSINDSLAG DRØMME RYGRUPPEN EVENTYRTOLKNING

PSYKOLOGI- LÆRERSERVICE

FOTO til P.R.


FOREDRAG
MED PETER VÆRUM:

VÆRDIER, VÆRDIDEBAT
- samfundets værdier - og vore

VED HIMMERIGETS PORT
- om at snakke med Sankt Peter
.

STILHED MOD STRESS
- ud fra Peter Høegs nyeste.

KONFLIKTLØSNING

KYS FRØEN - Om eventyr og psykologi.
MUSERNE  - myter og mennskesyn.

GALILÆIS KIKKERT
- da verdensbilledet skiftede

AT VÆRE GOD TIL AT VÆRE GAMMEL.
KAREN BLIXEN
- kunsten at bære en hård skæbne.
HVORFOR ER DET NU LIGE
VI IKKE BRÆNDER HEKSE ?

Fortællinger fra oplysningstiden
- til brug i islam-kristendom dialogen
DET HEMMELIGE BRODERSKAB . - Myter.
IDENTITET OG FORTÆLLING
FORTÆLLING OG FORTÆLLEKUNST.Honorar:
Normalt 3.ooo,- kr.
for en aften.
Men penge skal ikke
"skille os ad".
 

KONTAKT:
pverum@post11.tele.dk.


TLF. 86 94 80 10.RELIGION I DET OFFENTLIGE  RUM
- ja, det fylder for meget !

Men hvilken type religion er det, vi taler om ?
En religionsform, som man benytter til at skabe gruppeidenditet og udskille sig selv som gruppe fra andre. Det kan skabe korpsånd og kampgejst, men...  - hvad med skyggen ?
- Et foredrag om kristendom og islam, kulturkristendom og gruppetilhørsforhold.
Om Luthers to-regimentelære - og den inderste, private kerne af tro og spirituel praksis, der "hører til i lønkammeret".

 


****


 
*

PETER VÆRUM
Siimtoften 17,
Hårby,
8660 Skanderborg.
TLF. 8694 8010.

*

 

 


*

 

***** Link til andre gode Foredragsholdere.
  Peter Værum,  f. 49, 
Cand.teol. og exam.art i retorik,
Præst i Folkekirken på Ydre Nørrebro i 11 år, 
lærer i kommunikation,
skribent,  fortæller.

1992-98 psykologi- og religionslærer på Rønshoved Højskole 
ved Flensborg Fjord.
Speciale: Fortælling og fortællekunst

Timelærer i psykologi på Ry Højskole.

Free-lance forfatter og foredragsholder.
Medlem af Ry fortællekreds.


Forfatter til bøgerne:
"Frøer og farisæere" - eventyr og evangelium i lyset af Jung. (Klitrose 1992).
"Ved Himmerigets port" - anekdoter og evangelium, om hvordan man kommer ind i Guds Rige. (Klitrose 1998).
Fantasirejser
- symbolets forvandlende kraft (Klitrose 2oo4).