FOREDRAG MED
PETER VÆRUM
FORTÆLLER-SIDEN KONFLIKTLØSNING HR-relaterede KURSUSINDSLAG DRØMME RYGRUPPEN EVENTYRTOLKNING

PSYKOLOGI- LÆRERSERVICE

FOTO til P.R.


ooooooooooo
    ooooooooooo FOREDRAGSLISTE:KONTAKT:
peter(at)ordbrug.dk.

TLF. 86 94 80 10.

 

 


Konflikter kan trappe op, og de kan trappes ned. Ud fra Jungs begreb om EGO'et kan man se hvordan der hos Disney sker  en  optrapning, i folkeeventyrene vises der en model til integration.
Jung, projektion, fjendebilleder, girafsprog og ikke-voldelig kommunikation.

VÆRDIDEBAT, VÆRDIGRUNDLAG
- en teolog ser på samfundets værdier, kristne værdier – og   vore.

RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM
- Ja, det fylder for meget.
Men hvilken type religion er det, vi taler om ? Et foredrag om kristendom og islam, kulturkristendom og gruppetilhørsforhold. Om Luthers to-regimentelære - og den inderste, private kerne af tro og spirituel praksis, der "hører til i lønkammeret".


KONFLIKTLØSNING
"Nissen flytter med". Ud fra C. G. Jungs begreb om ego'et og skyggen skildres en socialt ansvarlig måde at løse konflikter på. At trække projektioner tilbage er kendetegnende for de n socialt modne gruppe - og det kan man fortælle nogle fornøjelige historier om....

"FOREDRAGET FØR FESTMIDDAGEN":
VED HIMMERIGETS PORT
- etisk regnskab oppe hos Sankt Peter.
  
Foredraget før festmiddagen. Fyldt med gode historier  - om folk, som skal op  til Sankt Peter med nøglerne. Ikke blot nutidens anekdoter, men også folkeeventyr, H.C. Andersen, Dante og Jesus brugte billedet med Sankt Peter i deres livs-betragtninger om, hvordan man kommer i mål.

STILHED OG STØJ

Tidens trend er stilhed og kurser i stilhed.
Forståeligt nok, tidens tempo taget i betragtning.
Med udgangspunkt i Peter Høegs sidste roman "Den stille pige" gennemgås forskellige begreber om stilhed og mental støj og teknikker til stress-bekæmpelse.
Bl. a. Jes Bertelsens begreb om meditation – og Det nye Testamentes meditationsteknik i Mattæusevangeliets kap.7: "Dømmer ikke".

ELEFANTEN OG STILHEDEN.

Med Peter Høegs nyeste bog er der lagt op til humor, fortælleglæde og fordybelse i "den ny spiritualitet": En 14-årig med en præst som far og en mor som er organist - begge svindler med det hellige - fortæller om "Døren ud af fængslet".
Spiritualitet og menneskesyn i Peter Høegs forfatterskab.

HVORFOR ER DET NU LIGE
VI IKKE BRÆNDER HEKSE ?

Fortællinger fra oplysningstiden kan være et vigtigt indslag i Islam-kristendom dialogen. Og de kan klargøre de værdier, vi lever på i et moderne samfund som vores.
De kollektive erfaringer, vi i Vesten har gjort for at kæmpe os frem til individets frihed og ligeberettigelse mellem kønnene, frihed til valg af ægtefælle og trosfrihed, er afspejlet i en række gode historie om Tristan og Isolde, Henrik og Pernille, Luther i Worms, Sara Levin i "Inden for murene". Og det er mere aktuelt end man først tror.

DRØMMETYDNING
- som led i personlig afklaring.
IDENTITET OG FORTÆLLING
 - storytelling og branding
FORTÆLLING OG FORTÆLLEKUNST.
- how to do it.
Peter Værum, f.49,

Cand.teol.

Exam.art i retorik,

Præst i Folkekirken på Ydre Nørrebro i 11 år,

Lærer i kommunikation, skribent,
eventyrfortæller,
drømmetyder, inspireret af Jung og Jes Bertelsen.

Red. af SøndagsoB.T.so"Drømmebrevkasse" og den nuværende drømmebrevkasse på Internettet.


Kendt fra skriverier i "SAMVIRKE" o.a.st.


Højskolelærer - psykologi- og religionslærer på Rønshoved Højskole ved Flensborg Fjord.


Lærer i psykologi på Ry Højskole.


Stresskonsulent, misbrugskonsulent,

kursusmedarbejder.

Forfatter og foredragsholder.


Medlem af Ry fortællekreds.